About O-jIE
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
From the Editorial Board
Contact Us
 
 
 
 
Volume 1, Issue 1, January 2013


Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Terhadap Kata Pinjaman Bahasa Arab Berasaskan Pengetahuan Sedia Ada
Ahmad Arifin Bin Sapar, Nazirah Radin Salim, Ahmad Fikri Hj. Husin, Mat Taib Pa
  
  


Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum
Asmawati Suhid, Mohd Faizal bin Mohd Zain, Abdul Muhsin Bin Ahmad, Mohd Aderi Che Noh
  
  


Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia
Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali
  
  


Pengaruh Media Massa Terhadap Penampilan Akhlak Pelajar Islam Politeknik Malaysia
Wan Norina Wan Hamat, Zaharah Hussin, Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Ahmad Arifin Bin Sapar
  
  


Pemahaman Dan Pengalaman Guru Pendidikan Islam Menerapkan Elemen Amalan Dalam Pengajaran
Fathiyah Mohd Fakhruddin, Nor Hayati Alwi, Azimi Hamzah, Lukman Abd. Mutalib
  
  
Last update: 19-05-2017