About O-jIE
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
From the Editorial Board
Contact Us
 
 
 
 
Volume 2 , Issue 1, January 2014


A STUDY ON THE STRATEGIES AND PRACTICE OF TEACHING AMONG TRAINEE TEACHERS DURING TEACHING TRAINING
Mohd Aliff Mohd Nawi, Yusraini Ramlan
  
  


PROFESIONALISME PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM BERASASKAN RIADHAH RUHIYYAH : SATU ANALISA KEPERLUAN
Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin
  
  


AMALAN HISBAH KENDIRI DALAM PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN TERHADAP MURID-MURID SEKOLAH MENENGAH DI KEDAH
Mardzelah Makhsin, Mohamad Fadhli Ilias, Mohd. Aderi Che Noh
  
  


PENGETAHUAN PELAJAR UniSZA TERHADAP ISTILAH BAHASA ARAB DALAM BIDANG FIKAH
Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda, Syh Noorul Madihah Syed Husin, Sumayyah Abdul Aziz
  
  


THE HIJAB (MUSLIM HEADSCARF) IN SCHOOLS OF IRAN: A REFLECTION ON THE RELATION BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES
Ehsaneh Bagheri Noaparast
  
  


PENGAJARAN PENDIDIKAN HAK-HAK WANITA MUSLIM: PENGALAMAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU DI SARAWAK
Sharifah Nooraida Wan Hasan, Raihanah Abdullah
  
  


PERSEPSI MURID TERHADAP PENGGUNAAN SURAU SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI MALAYSIA
Bani Hidayat Mohd Shafie, Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman Abdul Ghani, Nor Hayati Fatmi Talib
  
  


EFFECT THE EDUCATIONAL CURRICULUM OF SAYYID QUTB (FI DHILAL ALQUR'AN) ON THE CONCEPT OF FORTITUDE AMONG THE PALESTINIAN PRISONERS -WITH THE ISLAMIC TREND- AND ITS IMPACT ON THEIR BEHAVIOR
Hazem H. H. Zyoud, Mustaffa Abdullah, Wail Muin Ismail
  
  


PENINGKATAN KEMAHIRAN MENGHAFAZ SURAH DAN DOA KANAK-KANAK PRASEKOLAH MELALUI PENDEKATAN BERASASKAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI
Norizah Binti Tukiman, Abu Bakar bin Nordin, Zaharah Hussin
  
  
Last update: 19-05-2017