About O-jIE
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
From the Editorial Board
Contact Us
 
 
 
 
Volume 2 , Issue 2, July 2014


GURU BERSAHSIAH MULIA MENURUT PANDANG IBNU SAHNUN: ANALISA BUKU ADAB AL MUALIMIN
Siti Salwa Md. Sawari, Azlina Mustaffa
  
  


PEMBANGUNAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGURUSAN JENAZAH POLITEKNIK MALAYSIA
Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Mohd Isa Hamzah, Wan Norina Wan Hamat
  
  


POTENSI PENGGUNAAN APLIKASI MUDAH ALIH (MOBILE APPS) DALAM BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
Aliff Nawi, Mohd Isa Hamzah, Surina Akmal Abd Sattai
  
  


ISLAMIC HIGHER EDUCATION IN GERMANY: NEW INROADS IN CONSTRUCTIVIST PEDAGOGY, TECHNOLOGICAL INNOVATION AND INTRA-ISLAMIC DIALOGUE
Clemens Bechter, Ali-Özgür Özdil, Matías Baigorría Heise
  
  


APLIKASI TEKNIK FUZZY DELPHI TERHADAP KEPERLUAN ASPEK 'RIADHAH RUHIYYAH' UNTUK PROFESIONALISME PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM
Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Ahmad Arifin Sapar, Saedah Siraj, Nurul Rabihah Mat Noh
  
  


HUBUNGAN ANTARA ADAB-ADAB PEMBELAJARAN TAHFIZ DAN PENCAPAIAN HAFAZAN PELAJAR
Azmil Hashim, Misnan Jemali, Ab. Halim Tamuri, Mohd Aderi Che Noh
  
  


PERLUKAH WANITA DIDIDIK DENGAN HAK-HAK WANITA SELEPAS PERCERAIAN
Mohd Khairul Anuar Ismail, Raihanah Abdullah, Sharifah Nooraida Wan Hasan
  
  


ELEMEN KEMAHIRAN PENSYARAH CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM DI POLITEKNIK PREMIER: SATU KAJIAN RINTIS
Ahmad Firdaus Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi, Khairunnisa A Shukor
  
  


PERBANDINGAN PEMIKIRAN KONSEP AKHLAK AL-GHAZALI DAN IBN MISKAWAYH DALAM ASPEK INTELEK
Zulfahmi Syamsuddin, Wan Hasmah Wan Mamat
  
  


KEMAHIRAN GENERIK: HUBUNGAN NILAI AMANAH DENGAN ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA
Rashidi Bin Abbas, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Ilhamie Bt Abdul Ghani Azmi
  
  
Last update: 19-05-2017