About O-jIE
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
From the Editorial Board
Contact Us
 
 
 
 
Volume 3, Issue 2, July 2015


PERBEZAAN KUALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BERDASARKAN JANTINA, LOKASI SEKOLAH DAN KEKERAPAN MENYERTAI LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
Noornajihan Jaafar, Ab. Halim Bin Tamuri
  
  


PENGGUNAAN KeLiP DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB: SUATU TINJAUAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
Khoirun Nisak Mat Saad, Norasyikin Osman, Kamarul Shukri Mohd Teh, Siti Salwa Mohd Noor
  
  


[ARABIC] IMPACT OF FREE READING AND PLACE OF RESIDENCE IN ARABIC READING COMPREHENSION OF TENTH GRADE STUDENTS IN PALESTINE
عمران مصلح
  
  


BENTUK-BENTUK KESALAHAN BACAAN AL-QURAN PELAJAR DI SEBUAH IPTA
Surul Shahbudin Bin Hassan, Muhammad Azhar Bin Zailaini
  
  


KAJIAN TERHADAP KEFAHAMAN HADITH KALANGAN AHLI JEMAAH MASJID DAN SURAU DI SHAH ALAM, SELANGOR
Mohd Azrin Bin Johari, Faisal Bin Ahmad Shah
  
  
Last update: 19-05-2017