About O-jIE
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
From the Editorial Board
Contact Us
 
 
 
 
Volume 4, Issue 2, October 2016
Published Date : 21 Apr 2017

EARLY CHILDHOOD EDUCATION (K-3rd GRADE): PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE JORDANIAN TEACHERS REGARDING TEACHING COMPETENCIES IN ISLAMIC EDUCATION
Majedah Fawzy Abu Al Rub (PhD), Intisar Ghazy Mustafa (PhD), Lana Yousef Al Naser
  
  


FUNGSI KOMITMEN SEBAGAI MEDIATOR BAGI HUBUNGAN BIAH SEKOLAH TERHADAP PRESTASI GURU PENDIDIKAN ISLAM
Norhannan Binti Ramli, Nor Zanariah Binti Talib, Zaharah Binti Hussin (PhD)
  
  


HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN TAHAP PENGUASAAN QIRĀ§ĀT AL-SAB§IE DALAM KALANGAN PELAJAR KELAS KEMAHIRAN AL-QUR§AN (KKQ) DI NEGERI PERAK
Ahmad Junaidi Mohamad Said, Mohd Abdul Nasir Abd Latif
  
  


KEBERKESANAN PERMULAAN PENGAJARAN MENERUSI AMALAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DI DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK
Mohd Syaubari Bin Othman, Ahmad Yunus Bin Kassim (PhD)
  
  


PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN IBADAH SOLAT GURU PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PERSPEKTIF MURID
Nurul Syuhada Johari, Fathiyah Mohd Fakhruddin (Phd), Asmawati Suhid (PhD)
  
  
Last update: 19-05-2017