bin Wan Husain, Wan Ahmad Fauzi. " PRINSIP KUASA EKSEKUTIF MALAYSIA DALAM KERANGKA KONSEPTUAL ISLAM." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 5.2 (0): n. pag. Web. 24 Aug. 2019