bin Wan Husain, Wan Ahmad Fauzi. " PRINSIP KUASA EKSEKUTIF MALAYSIA DALAM KERANGKA KONSEPTUAL ISLAM" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)