Zaidan, Noor Azlina, Mohd Zaki bin Abd Rahman, & Muhammad Azhar Zailaini. " ANALISIS ASPEK PERUBAHAN FONETIK DAN FONEMIK BAGI KATA SERAPAN BAHASA ARAB DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 6.1 (0): 1-19. Web. 19 Apr. 2019