binti Wan Muhammad, W., bin Abdullah, N., Hanafi, H., & bin Hamdan, H. (2018). AMALAN AGIHAN ZAKAT OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 6(1), 54-66. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/14345