Ramlie, Habibah @ Artini, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, & Norshahrul Marzuki Mohd Nor. " APLIKASI TEKNIK NGT (NOMINAL GROUP TECHNIQUE - TEKNIK KUMPULAN NOMINAL) DALAM PENILAIAN ELEMEN MODEL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME PERGURUAN PENDIDIKAN ISLAM." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 6.1 (0): 67-76. Web. 24 Aug. 2019