Wan Ab Rahman, Wan Nornajmiwati, Zaharah Hussin, & Asri B. Md Saman @ Osman. " PERANAN GURU DALAM MENERAPKAN KONSEP EKOLOGI SPIRITUAL UNTUK MENINGKATKAN DOMAIN SPIRITUAL MURID PENDIDIKAN KHAS." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 6.2 (0): 1-8. Web. 5 Aug. 2020