binti Zakaria, Noor Shamshinar, Nor Azhan bin Norul ‘Azmi, Mohd Salihin Hafizi bin Fauzi, Mohd Izzuddin bin Mohd Pisol, & Haslina binti Hamzah. " PENGGUNAAN SUMBER RUJUKAN DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GURU BUKAN OPSYEN." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 6.2 (0): 9-17. Web. 5 Aug. 2020