binti Zakaria, Noor Shamshinar, bin Norul ‘Azmi, Nor Azhan, bin Fauzi, Mohd Salihin Hafizi, bin Mohd Pisol, Mohd Izzuddin, AND binti Hamzah, Haslina. " PENGGUNAAN SUMBER RUJUKAN DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GURU BUKAN OPSYEN" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 6 Number 2 (29 November 2018)