BIN OTHMAN, Mohd Syaubari; BIN KASSIM, Ahmad Yunus. KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI DALAM MENGINTEGRASIKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MENERUSI PENGAJARAN AKIDAH. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 15-26, sep. 2019. ISSN 2289-3016. Available at: <https://ojie.um.edu.my/article/view/19974>. Date accessed: 28 feb. 2020.