Bin Othman, M., & Bin Kassim, A. (2019). KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI DALAM MENGINTEGRASIKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MENERUSI PENGAJARAN AKIDAH. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 7(1), 15-26. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/19974