Bin Othman, M., & Bin Kassim, A. 2019 Sep 24. KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI DALAM MENGINTEGRASIKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MENERUSI PENGAJARAN AKIDAH. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 7:1