Bin Othman, Mohd Syaubari, & Ahmad Yunus Bin Kassim. " KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI DALAM MENGINTEGRASIKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MENERUSI PENGAJARAN AKIDAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 7.1 (0): 15-26. Web. 28 Feb. 2020