Bin Othman, Mohd Syaubari, AND Bin Kassim, Ahmad Yunus. " KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN AMALAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH DI DALAM MENGINTEGRASIKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) MENERUSI PENGAJARAN AKIDAH" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 7 Number 1 (24 September 2019)