Sulong, J., & Abdul Rahman, A. (2019). AMALAN PENGURUSAN DAN SKOP BIDANGKUASA MUTAWALLI DI INSTITUSI PENDIDIKAN PONDOK DI KEDAH. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 7(1), 27-35. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/19975