Sulong, J., & Abdul Rahman, A. 2019 Sep 24. AMALAN PENGURUSAN DAN SKOP BIDANGKUASA MUTAWALLI DI INSTITUSI PENDIDIKAN PONDOK DI KEDAH. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 7:1