Sulong, Jasni, & Azizan Abdul Rahman. " AMALAN PENGURUSAN DAN SKOP BIDANGKUASA MUTAWALLI DI INSTITUSI PENDIDIKAN PONDOK DI KEDAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 7.1 (0): 27-35. Web. 28 Feb. 2020