A. Ghani, Muhammad Faizal. " REKA BENTUK INSTRUMEN SEKOLAH BERKESAN MALAYSIA." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 7.1 (0): 68-93. Web. 28 Feb. 2020