AHMAD, Afnan Faiz Ridzuan; SULONG, Jasni. AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH: PERSPEKTIF MASLAHAH DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 1-9, dec. 2019. ISSN 2289-3016. Available at: <https://ojie.um.edu.my/article/view/21515>. Date accessed: 30 may 2020.