Ahmad, Afnan Faiz Ridzuan, & Jasni Sulong. " AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH: PERSPEKTIF MASLAHAH DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 7.2 (0): 1-9. Web. 5 Jul. 2020