Ahmad, Afnan Faiz Ridzuan, AND Sulong, Jasni. " AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH: PERSPEKTIF MASLAHAH DARIPADA PERSPEKTIF ISLAM" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 7 Number 2 (31 December 2019)