Abu Bakar, S., Janan, D., Lambri, A., & Ruzuwan, N. (2019). KAEDAH PENGAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN PONDOK. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 7(2), 10-20. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/21516