Abu Bakar, Siti Saniah, Dahlia Janan, Alizah Lambri, & Nurul Rafina Ruzuwan. " KAEDAH PENGAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN PONDOK." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 7.2 (0): 10-20. Web. 30 May. 2020