Abu Bakar, Siti Saniah, Janan, Dahlia, Lambri, Alizah, AND Ruzuwan, Nurul Rafina. " KAEDAH PENGAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN PONDOK" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 7 Number 2 (31 December 2019)