Abd Latif, Mohd Abdul Nasir, & Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi. " PEMBINAAN MODUL HAFALAN AL-QUR’AN BERDASARKAN TEMATIK AYAT BAGI MEMBANTU PENGUASAAN PEMAHAMAN AL-QUR’AN DALAM KALANGAN HUFFAZ." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 8.1 (0): 1-26. Web. 28 Oct. 2020