Abdul Hatim, Ahmad Sahlan, & Mohd Nizam Sahad. " PERSEPSI PELAJAR TERHADAP NASYID SEBAGAI MEDIUM DAKWAH DI SEKOLAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 8.1 (0): 27-39. Web. 28 Oct. 2020