binti abdullah, Z., Jomhari, N., & Alias, N. (2020). PENGGUNAAN FAIL HUFFAZ DALAM KAEDAH TAHFIZ AKHYAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN HAFAZAN SURAH AL-FATIHAH TERHADAP MURID AUTISME NON-VERBAL. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 8(1), 51-60. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/24113