ALI HUDDIN, Muhammad Ridha; SAPAR, Ahmad Arifin. PERMULAAN UMUR BAGI MASALAH KEKERASAN LIDAH DALAM KALANGAN ORANG MELAYU DALAM PENYEBUTAN HURUF ARAB. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 1-11, dec. 2020. ISSN 2289-3016. Available at: <https://ojie.um.edu.my/article/view/27872>. Date accessed: 23 jan. 2021.