Haji Othman, M., & Ishak, M. (2017). TINJAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAERAH KOTA SETAR. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 5(1), 12-19. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/5233