Haji Othman, M., & Ishak, M. 2017 Jul 31. TINJAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAERAH KOTA SETAR. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 5:1