Haji Othman, Mohamad Khairi, & Mohd Nazer Ishak. " TINJAUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH-SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA DAERAH KOTA SETAR." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 5.1 (2017): 12-19. Web. 5 Aug. 2020