Mahmood, Mohd Uzaini, & Muhammad Azhar Zailaini. " KEMAHIRAN MENULIS JUMLAH BAHASA ARAB DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH MENENGAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 5.1 (2017): 20-27. Web. 5 Aug. 2020