BT AHMAD RASHID, Rabiatul Adawiah; BIN ABU, Ahmad Tamizi. KESAN KAEDAH BERCERITA TERHADAP MOTIVASI DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG AQIDAH. O-JIE: Online Journal of Islamic Education, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 39-52, july 2017. ISSN 2289-3016. Available at: <https://ojie.um.edu.my/article/view/5238>. Date accessed: 05 aug. 2020.