bt Ahmad Rashid, R., & bin Abu, A. (2017). KESAN KAEDAH BERCERITA TERHADAP MOTIVASI DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG AQIDAH. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 5(1), 39-52. Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/5238