bt Ahmad Rashid, R., & bin Abu, A. 2017 Jul 31. KESAN KAEDAH BERCERITA TERHADAP MOTIVASI DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG AQIDAH. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 5:1