bt Ahmad Rashid, Rabiatul Adawiah, & Ahmad Tamizi bin Abu. " KESAN KAEDAH BERCERITA TERHADAP MOTIVASI DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG AQIDAH." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 5.1 (2017): 39-52. Web. 5 Aug. 2020