bt Ahmad Rashid, Rabiatul Adawiah, AND bin Abu, Ahmad Tamizi. " KESAN KAEDAH BERCERITA TERHADAP MOTIVASI DAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM BIDANG AQIDAH" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 5 Number 1 (31 July 2017)