Mohamed Yusoff, A. (2017). PEMBANGUNAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGURUSAN JENAZAH POLITEKNIK MALAYSIA. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 2(2). Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/5467