Mohamed Yusoff, A. 2017 Aug 18. PEMBANGUNAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGURUSAN JENAZAH POLITEKNIK MALAYSIA. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 2:2