Mohamed Yusoff, Ahmad Fkrudin. " PEMBANGUNAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGURUSAN JENAZAH POLITEKNIK MALAYSIA." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 2.2 (0): n. pag. Web. 5 Aug. 2020