Mohamed Yusoff, Ahmad Fkrudin. " PEMBANGUNAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENGURUSAN JENAZAH POLITEKNIK MALAYSIA" O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], Volume 2 Number 2 (18 August 2017)