Syamsuddin, Zulfahmi. " PERBANDINGAN PEMIKIRAN KONSEP AKHLAK AL-GHAZALI DAN IBN MISKAWAYH DALAM ASPEK INTELEK." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 2.2 (0): n. pag. Web. 5 Aug. 2020