Abbas, R. (2017). KEMAHIRAN GENERIK: HUBUNGAN NILAI AMANAH DENGAN ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA. O-JIE: Online Journal Of Islamic Education, 2(2). Retrieved from https://ojie.um.edu.my/article/view/5489