Abbas, R. 2017 Aug 18. KEMAHIRAN GENERIK: HUBUNGAN NILAI AMANAH DENGAN ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA. O-JIE: Online Journal of Islamic Education. [Online] 2:2