Abbas, Rashidi Bin. " KEMAHIRAN GENERIK: HUBUNGAN NILAI AMANAH DENGAN ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA." O-JIE: Online Journal of Islamic Education [Online], 2.2 (0): n. pag. Web. 9 Mar. 2021