Published: 2018-11-29

PENGGUNAAN SUMBER RUJUKAN DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF GURU BUKAN OPSYEN

Noor Shamshinar binti Zakaria, Nor Azhan bin Norul ‘Azmi, Mohd Salihin Hafizi bin Fauzi, Mohd Izzuddin bin Mohd Pisol, Haslina binti Hamzah

9-17

ISLAMIC EDUCATION TEACHERS’ PERCEPTION ON THEIR READINESS IN TEACHING ELEMENTS OF SEXUALITY EDUCATION

Siti Suhaila Ihwani, Adibah Muhtar, Norhafizah Musa, Ummu Hani Yusop, Zetty Nurzuliana Rashed

42-49